cảm nhận truyện thử :)

dạo này hông đọc nhiều đam như hồi xưa nữa hic hic
chuyển thể sang ngôn tình trọng sinh mới hay chứ :v :v
nhưng mình vẫn theo đam như thường hahahaha XD XD nhưng đau lòng nhất là bị mất những 1.5G truyện đã edit mà mình cop từ mọi nhà để dành đọc huhuhuhu

Posted in Uncategorized | Leave a comment

help me

huhuhuhuhuhu tại sao mạng VNPT ở nhà mình lại hok vào woldpress được vậy mọi người ! hic help me có ai biết cách thì chĩ mình với ! mình phải dùng dcom mới vào được nek ! huhu

 

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.
Posted in Uncategorized | Leave a comment